Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Associate Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Takahiro MORI, Ph.D. tmori
Assistant Professor Richiro USHIMARU, Ph.D. ushimaru
Secretary Yoko MORITA


RESEARCH FELLOWS
PD Linghong MENG, Ph.D. IO, CAS/Prof Bingui Wang
PD JSPS Hui TAO, Ph.D. Wuhan Univ/Prof Zixin Deng
PD TBRF Mengquan YANG, Ph.D. SIBS, CAS/Prof Youli Xiao
PD JSPS Yaojie GAO, Ph.D. Shanghai JT Univ/Prof Zixin Deng


STUDENTS
D3 Tongxuan BAI JSPS DC1
D3 Yiling DING WINGS
D2 Xin SUN MEXT
D1 Jiaqi LYU
D1 Yuhao ZHU CSC
D1 Beibei ZHANG CSC
M2 Shuang LYU
M2 Shotaro SHIMO
M2 Kohhei SHIRAI
M2 Liyao WANG
M1 Huibin WANG
M1 Kousuke SAKURADA
M1 Tomo TANIGUCHI
M1 Kazuki SHIMADA
M1 Lu ZHOU
B4 Koki UENO
B4 Hiroyuki SEKO